Játékszabály

„Ajándékozzon velünk és nyerjen!” elnevezésű promóció
Hivatalos játékszabály és adatvédelmi szabályzat

 

 1. A játék szervezője:

„Ajándékozzon velünk és nyerjen!” elnevezéssel a Drogerie Markt Kft. (2046 Törökbálint Depo Pf. 4..) a továbbiakban „Szervező”, a Drogerie Markt vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely magyarországi dm üzletben parfümöt vagy karácsonyi ajándékcsomagot (lsd. 4. pont) vásárol, majd
 • a szepsegsztorik.dm.hu oldalról elérve, a karacsony.dmjatek.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező és a Lebonyolító dolgozói, valamint ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2017. november 02. üzletnyitásoktól – 2017. december 27. üzletzárásig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2017. december 27. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni, az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

A Játék 2 részidőszakból áll.

 1. Időszak: 2017. november 02. – november 30.
 2. Időszak: 2017. december 01. – december 27.

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak folyamán beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt, míg a fődíj sorsoláson a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes, de részidőszak sorsoláson ki nem sorsolt Pályázatok vesznek részt.

 

 1. A Játékban résztvevő termékek:

Játékban valamennyi magyarországi a dm üzleteiben vásárolt parfüm és karácsonyi ajándékcsomag részt vesz az adott üzletben található készlet erejéig. Az egyes üzletekben az aktuális készletek eltérőek lehetnek.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1 Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint regisztrálhatnak a Játékra.

A regisztráció során az alábbi valós – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím megerősítése
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • lakóhelyének irányítószáma
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, melyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját.

 

5.2 Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • a dm bolt száma (a nyugta fejlécének 4. sora)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)
 • vásárlás dátuma
 • vásárlás időpontja
 • az adott blokkon megvásárolt, a Játékban részvevő termékek száma.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, továbbá fiókjába belépve is láthatja korábbi Pályázatbeküldéseit.

Abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával több, a Játékban résztvevő terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a Pályázatban, akkor az a megvásárolt termék darabszámával megegyező számú Pályázatként kerül figyelembe-vételre és a Játékos a sorsolásokon ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon szereplő Játékban résztvevő termékek száma.

 

5.3 Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, legalább egy, a Játékban résztvevő terméket, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy fiók létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon csak öt Pályázatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 2 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 10 db blokkal vehet részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2018. január 27-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta vagy magánszemély nevére kiállított egyszerűsített számla került kiállításra.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2017. december 27-én, 23:59:59-ig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolások:

A részidőszakok – sorsolásai:

A sorsolásokra az egyes időszakokra vonatkozóan a következő időpontokban kerül sor:

 1. Időszak: 2017. december 5. 15 óra
 2. Időszak: 2018. január 4. 15 óra

Fődíj sorsolás:

A fődíj sorsolásra 2018. január 4-én, 15 órakor, a 2. időszak sorsolását megelőzően kerül sor, ahol azok a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes, de az 1. részidőszak sorsoláson ki nem sorsolt Pályázatok vesznek részt.

Valamennyi sorsolásra az adott napokon, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), gépi sorsolással, közjegyző jelenlétében, nyilvánosan kerül sor.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

A nyertesek személye – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.karacsony.dmjatek.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékosok a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulásukat adják.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Egy Játékos maximum 1 db ajándékkártyát és a fődíjat nyerheti meg, amennyiben minimum 2 érvényes Pályázatot is beküld egy Játékos.

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

 

7.1. Fődíj

Valamennyi érvényes 1. részidőszaki nyereményt nem nyert Pályázat közül 1 db Fődíj kerül kisorsolásra:

1 db Fiat 500L 1.4 95LE Lounge (Donatello bronz fekete tetővel)

Extrák

 • Tolatóradar (508)
 • 17″ könnyűfém keréktárcsák, fényes fekete Bicolore (5YN)
 • Mini pótkerék (803)
 • Kartámla elöl (8N8)
 • Üléscsomag Plusz 3. hátsó fejtámla, Elektromos deréktámasz a vezetőülésen, Állítható magasságú utasülés, Elektromos deréktámasz az utasülésen (8WE)
 • Stílus csomag: sötétített üveg, belső LED világítás (9TP)
 • Bicolor fényezés (9WQ)
 • UConnect Live (RSW)

 

7.2 Részidőszaki nyeremények

Valamennyi érvényes az adott részidőszakban beérkezett Pályázat közül részidőszakonként, 10 db, azaz a Játék során összesen 20 db, 20.000 Ft értékű DM ajándékkártya kerül kisorsolásra. Az ajándékkártya feltöltéstől számítva 5 évig beváltható a magyarországi dm üzletben.

A fődíjra vonatkozóan 10 db, míg a részidőszaki nyereményekre 20-20 db tartalék nyertes kerül kisorolásra.

 

 1. Nyeremény átadása, illetve átvétele:

A sorsolásokat követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a kisorsolt Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő vásárlást igazoló eredeti blokk teljes terjedelmében történő beküldését követően veheti át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: karácsony dm játék! – A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

Amennyiben a nyertes eredeti blokk az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban résztvevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes eredeti blokkot, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolta.

Nyertesek a részidőszaki nyereményüket postai úton kapják meg, a fődíjat a nyertes Játékos személyesen – személyazonossága igazolását követően – veheti át egy előre egyeztetett időpontban, a nyertes által megnevezett dm üzletben.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, (vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül), és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal részt vevő, csapatban játszó, számítógépes manipulációt végrehajtó, stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék, a fődíj esetében az üzembe helyezés költség megfizetését Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási, az onnan történő elszállítási költségek, a nyertest terhelik.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a szepsegsztorik.dm.hu oldalról elérve, a karacsony.dmjatek.hu oldalon.

A Játék ideje alatt, illetve 2018. január 27-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (dmjatek@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék november-decemberben Budapesten és vidéken építési hálón, citylight és óriásplakát felületeken, social media csatornákon, dm kommunikációs felületeken (magazin, honlap, stb.), teljes üzlethálózatban bolti POS anyagokon kerül meghirdetésre.

 

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma, blokk adatai és IP címe.

A nyertes, tartaléknyertes által beküldött, illetve bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cégek, az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) és a Get Website Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112) dolgozzák fel. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér.

Jelen Játék adatkezelője a Drogerie Markt Kft. (2046 Törökbálint Depo Pf. 4.)

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adataik feldolgozását az A4C Marketing Kft. és a Get Website Kft. végzi,
 3. adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos nevét és lakhelyének közigazgatási megnevezését nyilvánosságra hozhatja a Játék oldalán legkésőbb 2018. február 28-ig,
 4. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2018. február 28-áig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve azon Játékosok esetén, akik a Weboldalon megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, és így beleegyezésüket adják ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet, lakóhely irányítószámot és e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a Fiat Chrysler Automobiles CEE Kft.-nek (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47. nyilvántartva: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-09-167595) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a Fiat Chrysler Automobiles CEE Kft. https://www.fiat.hu/adatkezeles címen elérhető adatkezelési tájékoztatójában meghatározott feltételek szerint, legfeljebb a feliratkozástól számított 10 évig. A hozzájárulást megadók egyben hozzájárulnak, hogy a személyes adataikat a Fiat Chrysler Automobiles CEE Kft. a kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulás alapján az FCA Italy S.p.A társaság (székhelye: Corso Agnelli 200, 10135 Torinó, Olaszország) részére külföldre továbbítsa. Ezen Játékosok esetében a Szervező a hozzájárulást megadó Játékosok esetében a név, lakóhely irányítószám és e-mail cím adatokat továbbítja a Fiat Chrysler Automobiles CEE Kft. részére.A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek. Az adatkezelő a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat 2026. december 31-ig őrzi meg,
 5. a fődíj átvételével külön nyilatkozat aláírásával és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban (sajtóközleményekben, FB postokban, stb.).

A személyes adatok kezelése a regisztráció beküldésével kezdődik és – a nyertes Játékosok, a fenti számviteli célú, törvényi kötelezettség alapján fennálló adatkezelés és a marketingcélú hozzájárulást megadók kivételével – a Játék végéig tart.

Az adatkezelő a Játékosok név, e-mail cím, telefonszám személyes adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Drogerie Markt Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az Info törvény tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: a Lebonyolító címére küldött levélben (A4C Marketing Kft. 1092 Budapest bakáts tér 2.) vagy e-mail küldésével a dmjatek@a4c.hu e-mail címen, „DM játék adattörlés” tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék befejezését követően a marketingcélú hozzájárulást megadók a direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken kérhetik a Játékosok, vagy a +36 80 10 10 80-as telefonszámon, vagy e-mail útján a customercare.HU@fiat.com e-mail címen, vagy postai úton a Fiat Chrysler Automobiles CEE Kft.-nek (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47.) címen.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játék webszervere nem használ cookie-kat.

A Játékos az Info. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező megbízásából a Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2017. november 02.

Szervező